Obozy dla dzieci

Zapisy - obozy

Zapisy na wybrany obóz:

Rejestracji może dokonać tylko rodzic lub prawny opiekun dziecka.


DANE RODZICA / OPIEKUNA:


Adres zamieszkania rodzica/opiekuna:

DANE DZIECKA:


Adres zamieszkania taki sam jak opiekuna / rodzica

Adres zamieszkania jeśli inny niż rodzica / opiekuna:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu obozów i zobowiązuję się do jego przestrzegania (zgoda obowiązkowa).

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z organizacją i promocją imprez przez KS TopActive również na stronach w Internecie zgodnie z polityką prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zgłoszenia. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, możliwosci ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest KLUB SPORTOWO REKREACYJNY "TOPACTIVE". 81-180 Gdynia ul. Robotnicza 13. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności - (zgoda obowiązkowa)


(*)Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KS TopActive informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr.144,poz.1204,z późń.zm.)

* - pole nieobowiązkowe

Z uwagi na ograniczoną liczbę zgłoszeń, wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z uzyskaniem miejsca na obozie. Informację zwrotną o umieszczeniu na liście uczestników prześlemy na adres e-mail podany w formularzu. Należy wówczas wysłać zaliczkę w wysokości 400 zł. Będziesz miał na to 7 dni ! Jeśli przekroczysz termin, Twoje zgłoszenie wygaśnie.